Kubota cz.1

Pokaz maszyn komunalnych Kubota nad Zalewem Zemborzyckim!